Manşet MEB

Liselerde çift diploma dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 yılının geride kalan bölümü ile ilgili analizini yaparken Temmuz-Aralık dönemi ile ilgili de izleyeceği yol haritasını belirledi. Bakanlığın yapılacağı düzenlemeler ile birlikte liselerde çift diplomalı yapıya geçilecek. Öğretmenlik meslek kanunu oluşturulacak ve okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere ‘Satranç Öğretim Programı’ hazırlanacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Öğretmenlik mesleği ile ilgili güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak düzenlemeye gidilecek ve ‘Öğretmenlik Meslek Kanun’ taslağı oluşturulacak. Yönetici ve öğretmenlerin bilgi birikimlerinin güncellenmesi sağlanarak öğretmen akademisi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan ‘Öğretmen Akademileri Yönetmeliği’ taslağına son şekli verilecek. ‘Öğretmenimle 2023’e Projesi’ kapsamında mahalli olarak alan bazlı eğitimler verilecek, farklı alanlardan 750 öğretmen de eğitici eğitimi alacak.

LİSELERDE ÇİFT DİPLOMA DÖNEMİ

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere ‘Satranç Öğretim Programı’ hazırlanacak. İngilizce 5 ve 6’ncı sınıf öğretim programları ve materyalleri oluşturulacak. Yıl sonuna kadar üniversitelerdeki yapıya benzer bir uygulama liselerde de olacak. Ortaöğretim (lise) öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam ederken tercih edecekleri başka bir meslek alanına ilişkin becerileri kazanmalarını ve bu kazanımların belgelendirilmesini sağlayacak (yandal, çift anadal vb.) esnek bir yapıya geçilecek.

Yunus Ünlü
Yunus Ünlü, egitimbilimleri.net sitesinde görev yapmaktadır.
https://www.egitimbilimleri.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir